Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

E-health

Clienten worden gewezen op de diverse mogelijkheden van online hulpverlening zoals Mirro.nl. Verder is er veel internetkennis welke samen met clienten en hun familie en hulpverleners kan worden opgespoord, bijvoorbeeld van de Jellinekkliniek of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de clienten en familiewebsites als balans en Ypsilon of psychosenet.