Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

De psychiater zelf zal regelmatig evalueren of de hulp aansluit bij de vraag.

Klachten en verbetermogelijkheden te horen zijn van belang. Omdat B.Jacobsen steeds samenwerkt met andere hulpverleners zal de klachtenprocedure ook afhankelijk zijn van de betreffende context. Zo kunnen cliënten van de huisarts bij de OCE terecht, van de RIBW bij de vertrouwenspersoon en voor de organisatie 1nP bij de klachtencommissie. Bij verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ zal de klachtenprocedure opgenomen worden in het behandelplan. 

Verder kunt U bij klachten contact opnemen met  collega psychiater de heer JJM van Hoof, psychiater,  06-23190481.

Vanzelfsprekend, maar in de praktijk wil men dit liever voorkomen, kan de klacht worden voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie www.nvvp.net, en het Medisch Tuchtcollege.