Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

De praktijk


Mevrouw drs. Bettina Jacobsen is psychiater en cliënt-centered psychotherapeute

Zij is meer dan 25 jaar werkzaam binnen de psychiatrie en heeft kennis van en ervaring in de meest uiteenlopende werkvelden


Pro Persona

B. Jacobsen werkt bij Pro Persona in een Act team voor cliënten met een eerste psychose, op de opnameafdelingen en in de acute dienst.

Zij is voorzitter van de medisch specialisten regio Nijmegen. 


PRAKTIJK Netwerk Maatschappelijk Herstel 

Binnen deze eigen kleine praktijk is er mogelijkheid tot samenwerking met andere personen en instellingen, vaak huisartsen of instellingen die werken in de maatschappelijke begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische problemen.

 

Het team:

Het team is wisselend, afhankelijk van de problemen. De psychiater zal aansluiten bij bestaande teams en vanuit de locatie van die teams werken en op die manier haar expertise toevoegen. In deze tijd van onderscheid tussen psychiatrische begeleiding door de huisarts, de basis-GGZ en de specialistische GGZ en het onderscheid tussen begeleiden en behandelen is het belangrijk om elkaar op te zoeken en samen te werken.


B.Jacobsen beschikt over een uitgebreid netwerk van personen uit diverse maatschappelijke domeinen Naast goede kennis van de expertise van bijvoorbeeld Pro Persona is binnen haar netwerk ook anderszins veel expertise beschikbaar. Binnen het netwerk wordt met in acht neming van de geheimhoudingsplicht volgens de wet WBGO met instemming van de cliënt informatie uitgewisseld. Er wordt ad hoc intervisie geregeld. Deze intervisie is structureel geregeld bij Pro Persona.

 

De praktijk

Er is geen eigen praktijkruimte maar, indien nodig,  is er een rolstoel toegankelijke ruimte beschikbaar.