Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

Er is veel ervaring in de begeleiding van artsassistenten in de opleiding tot huisarts of psychiater of stagiaires van andere vakken. 


B. Jacobsen  is bekend met achtergronden en werking van complexe, veranderende organisaties en zij heeft hierin ook een opleiding gevolgd (beleidpsychiatrie) 


Voor psychiaters in opleiding kan zij beschikbaar zijn als leertherapeut in supervisor. Erkenning als leertherapeute en supervisor voor de vereniging cliëntgerichte psychotherapie volgt in 2018