Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

Privacybeleid:

De basis is absolute zwijgplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.  Er wordt dus niet over de problematiek van client besproken  met anderen tenzij dit van te voren  is vastgelegd.  Hierbij is het logisch dat bij een consultatie vraag door een huisarts of andere hulpverlener informatie moet worden gedeeld.