Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

Netwerkpartners kunnen in het algemeen erop rekenen (behoudens vakantie ed.) dat clienten binnen 2 weken gezien kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is zal client niet in zorg worden genomen maar mee worden gedacht over een alternatief.