Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

Consultatie en Advies voor hulpverleners:


Er is de mogelijkheid tot telefonische consultatie, 

E mail consultatie en face to face consultatie. 

Vragen die te maken kunnen hebben met uiteenlopende onderwerpen en problemen die mensen kunnen (be)treffen die te kampen hebben met psychiatrische problemen kunnen ook worden voorgelegd aan het Netwerk van Netwerk Maatschappelijk Herstel. 

Hierin participeren diverse personen  vanuit bijvoorbeeld woningbouw, UWV en   Plureyn.   Deelnemers van dit netwerk zoeken juist de verbinding met elkaar om gezamenlijk oplossingen te zoeken in deze tijden van grote maatschappelijke veranderingen.