Netwerk Maatschappelijk Herstel

       Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                           herstel, eigen regie, samen

Behalve dat het belangrijk is om regelmatig te evalueren en te meten wat je doet ligt er de eis van de zorgverzekering en beleidmakers om anoniem gegevens aan te leveren  aan Stichting Benchmerk van de overheid. Een client zal dan per mail worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen. 

Daarnaast worden per ziektebeeld en probleem indien nodig uiteenlopende instrumenten gebruikt om de behandeling te evalueren.